German-Turkish translations for verlängern:

uzatmak · other translations

verlängern uzatmak

Aber Leben verlängern?

Ama yaşam uzatmak?

Die verlängerte Schräge, das könnte ein kyrillischer Einfluss sein.

Uzatılmış ve yan yazılmış. İslav alfabesinden esinlenilmiş olabilir.

Sie brauchen Deuridium, um ihre Lebensspanne zu verlängern.

Yaşam sürelerini uzatmak için deuridium'a ihtiyaçları var.