German-Turkish translations for vermuten:

şüphelenmek · tahmin · tahmin etmek · sanmak · other translations

vermuten şüphelenmek

Ein Knochen wie ich vermutet habe ein Knochen.

Bu şüphelendiğim gibi bir kemik, bir kemik.

Genau, wie ich vermutet hatte.

Tam da şüphelendiğim gibi.

Onkel Charlie vermutet nichts?

Charlie amca şüphelenmedi mi?

Click to see more example sentences
vermuten tahmin

Zuhause, vermute ich.

Benim tahminim, evde.

Ich vermute Cary.

Benim tahminim Cary.

Wie ich vermutete, der Manticora herculeana ist eine Untergattung der Cicindela.

Bu tamda tahmin ettiğim gibi. Manticora herculeana Cicindèle'nin alt türü.

Click to see more example sentences
vermuten tahmin etmek

Wie ich vermutete, der Manticora herculeana ist eine Untergattung der Cicindela.

Bu tamda tahmin ettiğim gibi. Manticora herculeana Cicindèle'nin alt türü.

Max Matheson, ist es etwa das, was ich vermute?

Max Matheson! Yoksa bu tahmin ettiğim şey mi?

Ich vermute, vor ein paar Wochen.

Birkaç hafta önce diye tahmin ediyorum.

Click to see more example sentences
vermuten sanmak

Dieser Aboukakarich vermute du hast mit ihm geduscht?

Bu Aboubakar denen adamla duş almışsınızdır sanıyorum?