German-Turkish translations for vernünftig:

mantıklı · makul · uygun · adam gibi · akıllı · other translations

vernünftig mantıklı

Ich mache Ihnen ein wirklich vernünftigen Vorschlag.

Sana çok mantıklı bir teklifte bulunacağım.

Androide sind viel vernünftiger.

Androidler çok daha mantıklı.

Ich bin ein vernünftiger, gesunder Mensch.

Hayır, ben mantıklı aklı başında bir insanım.

Click to see more example sentences
vernünftig makul

Seien wir vernünftig.

Biraz makul olalım.

Seien Sie vernünftig, Bill.

Haydi, biraz makul ol Bill.

Das klingt vernünftig, Sir.

Bu kulağa makul geliyor efendim.

Click to see more example sentences
vernünftig uygun

Nein, wir brauchen eine vernünftige Tarnung.

Hayır, ihtiyacımız olan uygun bir kılık.

Großartige Gegend, vernünftiger Preis.

Harika bir muhit, fiyatı uygun.

vernünftig adam gibi

Wie ein vernünftiger Mann.

Mantıklı bir adam gibi.

Aber dieser Mr Burris schien ein vernünftiger Mann zu sein.

Ama Bay Burris, mantıklı bir adam gibi gözüktü.

vernünftig akıllı

Aber nutzt die Zeit vernünftig, okay?

Ama zamanı akıllıca kullanın, tamam mı?