German-Turkish translations for verprügeln:

dövmek · other translations

verprügeln dövmek

Ich musste ihn schon wieder verprügeln.

Onu bir daha dövmek zorunda kaldım. Üzgünüm.

Willst du Leute für mich verprügeln?

İnsanları benim için dövmek ister misin?

Was für ein Ritter verprügelt hilflose Mädchen?

Nasıl bir şövalye çaresiz bir kızı döver?

Click to see more example sentences