German-Turkish translations for versagen:

başarısızlık · other translations

versagen başarısızlık

Versagen, Verzweiflung, Passivität, Aufsässigkeit, Niederlage.

Başarısızlık, ümitsizlik pasiflik, asilik, yenilgi.

Hey, Willie, schmeckt er nach Versagen?

Willie, tadı başarısızlık gibi mi?

Dein Versagen verheißt mir eine günstige Gelegenheit.

Şimdi, senin başarısızlığın bana bir fırsat verecek.

Click to see more example sentences