German-Turkish translations for verschenken:

vermek · hediye etmek · other translations

verschenken vermek

Sie verschenken Halsketten.

Bana kolyeler verilmesini!

Kat würde sie nie verschenken.

Kat bunu asla başkasına vermez.

verschenken hediye etmek

Ari, verschenkst du wieder alte Projekte?

Ari, eski projeleri hediye ediyormuşsun?