German-Turkish translations for verschicken:

gönderilmek, göndermek · other translations

verschicken gönderilmek, göndermek

Kannst du's für mich verschicken?

Benim için gönderebilir misin?

Wie oft verschicke ich schon Blumen?

Ben sık sık çiçek gönderiyor muyum?

Moran hat dieses Pimmel Pic verschickt und du hast das Pimmel Pic versendet!

Moran o sik resmini gönderdi ve Sen gönderdin lan sik resmini!

Click to see more example sentences