German-Turkish translations for verschiedenartig:

çeşitli, çeşit çeşit · other translations

verschiedenartig çeşitli, çeşit çeşit

Es gibt viele sichere und ethnisch verschiedenartige Nachbarschaften in Pittsburgh, Pennsylvania.

Pittsburgh, Pennsylvania'da pek çok güvenli ve etnik olarak çeşitli mahalleler var.