German-Turkish translations for verschwinden:

kaybolmak · ortadan kaybolmak · çıkmak · yok olmak · gözden kaybolmak · uzaklaşmak · terk etmek · other translations

verschwinden kaybolmak

Opfer wurde hier beraubt, Kind skated diesen Stufen runter, verschwindet.

Kurban burada soyulmuş. Çocuk merdivenden aşağı kaymış ve kaybolmuş.

Acht Wohnblöcke sind verschwunden.

Şehrin sekiz Bloğu gözden kayboldu.

Der Freund eines Freundes ist verschwunden.

Bir arkadaşın arkadaşı ortadan kayboldu.

Click to see more example sentences
verschwinden ortadan kaybolmak

Sie sind auch verschwunden.

Onlar da ortadan kayboldu.

Sie ist einfach verschwunden.

Bir anda ortadan kayboldu.

Dann verschwand er einfach.

Sonra da ortadan kayboldu.

Click to see more example sentences
verschwinden çıkmak

Verschwinden Sie, oder ich werfe Sie raus.

Hemen çık dışarı, yoksa seni ben atarım.

Los Leute! Verschwinden wir sofort!

Çocuklar, buradan hemen çıkalım.

Verschwinde von hier, Ethan.

Çık dışarı. Git, Ethan.

Click to see more example sentences
verschwinden yok olmak

Sevens neurales Muster ist verschwunden.

Seven'ın nöro-şablonu yok oldu.

Ohne sie wäre dieser Geist verschwunden und ich wäre längst in North Carolina.

Yoksa o hayalet çoktan yok olur ben de Kuzey Carolina'da olurdum!

Shaw ist für immer verschwunden.

Shaw sonsuza kadar yok oldu.

Click to see more example sentences
verschwinden gözden kaybolmak

Acht Wohnblöcke sind verschwunden.

Şehrin sekiz Bloğu gözden kayboldu.

Sie ist wieder verschwunden, Sir.

Bir kez daha gözden kayboldu efendim.

Vor ein paar Jahren verschwand ein Junge wie Rusty Beck heimatlos, verlassen von den Straßen von Los Angeles.

Birkaç yıl önce, Rusty Beck gibi bir çocuk Evsiz, terk edilmiş Los Angeles sokaklarında gözden kaybolmuş.

Click to see more example sentences
verschwinden uzaklaşmak

Geh weg, verschwinde.

Uzak dur buradan!

Sie hat mich weggeschubst und dann ist sie einfach verschwunden.

Beni kendinden uzaklaştırdı, sonra Sonra bir anda kayboldu.

verschwinden terk etmek

Vor ein paar Jahren verschwand ein Junge wie Rusty Beck heimatlos, verlassen von den Straßen von Los Angeles.

Birkaç yıl önce, Rusty Beck gibi bir çocuk Evsiz, terk edilmiş Los Angeles sokaklarında gözden kaybolmuş.