German-Turkish translations for versiegeln:

kapmak · mühür · mühürlemek · mühürleme · other translations

versiegeln kapmak

Alle Öffnungen versiegelt.

Tüm girişler kapalı.

Alle Türen, Öffnungen und Fenster sind versiegelt.

Tüm kapılar, delikler ve pencereler kapandı.

Loccent, alle Öffnungen versiegelt.

Loccent, tüm girişler kapalı.

versiegeln mühür

Stahlwänden, Wachpersonal, versiegelten Türen vorbeizuschaffen?

Çelik duvarları, güvenliği, mühürlü kapıları aştınız.

Er hinterließ einen versiegelten Brief für den Außenminister.

Adam Dışişleri Bakanlığı'na mühürlü bir mektup bırakmış.

versiegeln mühürlemek

Versiegle das Deck.

O güverteyi mühürle.

versiegeln mühürleme

Dann versiegeln Sie mit dem Trilaserconnector.

Mühürlemeye üç katlı lazer bağlayıcısı kullanacaksın.