German-Turkish translations for versorgen:

bakmak · sağlamak · beslemek · other translations

versorgen bakmak

Wie versorgt Sie Erica?

Erica sana nasıl bakıyor?

Hier werden Sie gut versorgt, Maynard.

Burada sana iyi bakılacak, Maynard.

Wirst du gut versorgt?

Sana iyi bakıyorlar mı?

versorgen sağlamak

Sanford versorgt Fowler mit einer neuen Identität und ein neues Leben wartet auf ihn in Bogota.

Sanford, Fowler'a yeni bir kimlik ve şeyde Fowler'ı bekleyen yeni bir hayat sağlıyor Bogotá'da.

Der Nahrungsverteiler versorgt Sie mit akzeptablen, wohlmundenden Nährstoffen.

Bu birim uygun beslenme değerlerine sahip besinleri sağlamak için programlanmıştır.

In-Myung ist ein Leitroboter, der uns mit Informationen versorgt.

In-myung, genel bilgi sağlayan bir rehber robottur.

versorgen beslemek

Der Nahrungsverteiler versorgt Sie mit akzeptablen, wohlmundenden Nährstoffen.

Bu birim uygun beslenme değerlerine sahip besinleri sağlamak için programlanmıştır.

Versorgten Sie mit Sauerstoff, nährten Sie,. .und, so scheint es, kontrollierten lhr Nervensystem.

Oksijen desteği, beslenme,. .ve, anlattığklarınıza göre, sinir sisteminizi kontrol ediyorlardı.