German-Turkish translations for verspeisen:

yemek · other translations

verspeisen yemek

Wölfe würden ihn vermutlich lebendig verspeisen!

Muhtemelen kurtlar onu canlı canlı yerdi

Nein, Sie haben Ihre verspeist.

Hayır. Hayır, sen seninkileri yedin.

King Shark hat beinahe Flash verspeist.

Evet, King Shark az kalsın Flash'ı yiyordu.