verspeist

Wölfe würden ihn vermutlich lebendig verspeisen!

Muhtemelen kurtlar onu canlı canlı yerdi

Nein, Sie haben Ihre verspeist.

Hayır. Hayır, sen seninkileri yedin.

Entschlossen artikulieren beim Verspeisen!

Tam taşarken notaları sıkıştırmak

Ich verspeise dein Herz, Zauberer.

Akşam yemeğinde kalbini yiyeceğim, Büyücü!

King Shark hat beinahe Flash verspeist.

Evet, King Shark az kalsın Flash'ı yiyordu.

Ja, die verspeist Dich lebend.

Evet, seni canlı canlı yiyecek.

Den verspeist Mitch zum Frühstück.

Mitch onu kahvaltı niyetine yer.