German-Turkish translations for versperren:

kapamak · other translations

versperren kapamak

Versperrt alle Ausgänge.

Tüm çıkışları kapatın!

Du erstickst ihn und ich versperre die Tür.

Mankafa, ben kapıyı kapatırken, onu boğmaya başla.