German-Turkish translations for verteilen:

dağıtmak · yaymak · other translations

verteilen dağıtmak

Humanitäre Hilfe wie Nahrungsmittel verteilen.

İnsancıl şeylerle uğraşıyorum, yemek dağıtmak gibi

Kenny, verteile bitte diesen Stapel.

Kenny, şunları dağıt, Iütfen.

Du verteilst Hoffnung wieBonbonsaus der Tasche.

Leblebi dağıtır gibi umut dağıtıyorsun.

Click to see more example sentences
verteilen yaymak

Er schoss drei Stratosphärentorpedos auf den Planeten und verteilte Kobalt-Diselenid in der Biosphäre.

! Gezegene üç stratosferik torpido yollamış ve kobalt dizelenid biyosfere yayılmış.