German-Turkish translations for verursachen:

neden · sebep · neden olmak · açmak · yol açmak · sorun · other translations

verursachen neden

Nein, aber Gedankenkontrolle kann Hirnschäden verursachen.

Ama zihin kontrlü beyinde hasara neden olabilir.

Risperidone verursacht auch Galaktorrhö.

Risperidon galaktoreye de neden olur.

Also was verursacht Synästhesie, erhöhte rote Blutkörperchen und einen Herzinfarkt.

Öyleyse sinesteziye, kırmızı küre yüksekliğine ve kalp krizine ne neden olur?

Click to see more example sentences
verursachen sebep

Eine Menge Dinge verursachen Hautausschläge.

Pek çok şey isiliğe sebep olabilir.

Pneumonitis kann durch Bakterien, Parasiten oder eine Art Blockierung verursacht werden.

Zatürrenin sebebi bakteri parazit ya da bir çeşit tıkanıklık olabilir.

Könnte ein leckendes Heizgerät Sehschwierigkeiten und Taubheit verursachen?

Sızıntı yapan ısıtıcı görme bozukluğu ve hissizliğe sebep olur mu?

Click to see more example sentences
verursachen neden olmak

Nein, aber Gedankenkontrolle kann Hirnschäden verursachen.

Ama zihin kontrlü beyinde hasara neden olabilir.

Risperidone verursacht auch Galaktorrhö.

Risperidon galaktoreye de neden olur.

Es verursacht Schlaefrigkeit, Schwindel, Orientierungs und Gedaechtnisverlust.

Halsizlik, sersemlik, şaşkınlık ve bilinç kaybına neden olur.

Click to see more example sentences
verursachen açmak

Steroide verursachen gesund heitliche Probleme.

Dopingler sağlık sorunlarına yol açabilir

Sie verursachen einen Kaskade-Effekt in der Atmosphäre, der

Atmosferde bir çağlayan etkisine yol açıyorlar ki

Tertiäre Syphilis kann das Pseudopsychopathische Syndrom und Kardiomyopathie verursachen.

Üçüncü derece sifiliz, sahte psikopat sendromuna yol açabilir. Kalp hastalıklarına da.

Click to see more example sentences
verursachen yol açmak

Steroide verursachen gesund heitliche Probleme.

Dopingler sağlık sorunlarına yol açabilir

Sie verursachen einen Kaskade-Effekt in der Atmosphäre, der

Atmosferde bir çağlayan etkisine yol açıyorlar ki

Tertiäre Syphilis kann das Pseudopsychopathische Syndrom und Kardiomyopathie verursachen.

Üçüncü derece sifiliz, sahte psikopat sendromuna yol açabilir. Kalp hastalıklarına da.

Click to see more example sentences
verursachen sorun

Hat ernsthafte Probleme verursacht.

Ciddi sorunlara sebep açtı.

Innen haben wir Herz und Lungenprobleme, die nicht von Herz und Lungenproblemen verursacht werden.

İçeride, kalp ve akciğer tarafından oluşmamış kalp ve akciğer sorunlarımız var.

Alan, siehst du nicht, dass diese Jeff Strongman-Sache nur Probleme verursacht?

Alan, bu Jeff Strongman şeyinin sana sadece sorun çıkaracağını göremiyor musun?

Click to see more example sentences