German-Turkish translations for vervollständigen:

tamamlamak · other translations

vervollständigen tamamlamak

Um den Rowe-Zirkel zu vervollständigen, musst du eine Hexe opfern.

Rowe üçgenini tamamlamak için bir cadı kurban etmelisin.