German-Turkish translations for verwunden:

yaralamak · other translations

verwunden yaralamak

Es ist schwer, sie mit einer Pistole tödlich zu verwunden.

Bir silahla onları ölümcül şekilde yaralamak çok zor.

Nicht vertreiben, nicht verwunden, töten!

Kalabalığı dağıtmak, yaralamak değil. Öldürmek.