German-Turkish translations for vierte:

dördüncü · other translations

vierte dördüncü

Vierte Etage, fünfte Etage.

Dördüncü kat, beşinci kat.

Jack, vierte Etage.

Jack, dördüncü kat.

Das sollte Ihre erste, zweite, dritte, vierte und fünfte Sorge sein.

Bu sizin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci endişeniz olmalı.

Click to see more example sentences