German-Turkish translations for vital:

hayati · other translations

vital hayati

Und? Das Armband übermittelt deine vitalen Signale zur Arche.

Bu bileklik senin hayati belirtilerini Nuhun Gemisine aktarıyor.