vollzog

Ich vollzog keine Sterilisation, Schwester.

Kısırlaştırma ameliyatı falan yapmadım, rahibe.

Bestrafung vollzogen, Sir.

İnfaz tamamlandı efendim.

Und du, Kardinal Borgia, hast die Krönung vollzogen wie ein Papst.

Kardinal Borgia, taç giyme törenini bir papa gibi gerçekleştirdiniz.

Ich vollzog die Trauung natürlich.

Düğünü resmi yapmıştım elbette.