German-Turkish translations for vorübergehend:

geçici · geçici olarak · other translations

vorübergehend geçici

Wir vermieten sie vorübergehend.

Geçici olarak kiraya verdik.

Dr. Crusher hat vorübergehend unsere äußere Erscheinung verändert.

Dr Crusher, görünüşümüzü ve rengimizi geçici olarak değiştirdi.

Diese Schwäche wird vorübergehen und ich werde stärker als je zuvor sein.

Bu süreç geçecek ve ben her zamankinden daha güçlü olacağım.

Click to see more example sentences
vorübergehend geçici olarak

Wir vermieten sie vorübergehend.

Geçici olarak kiraya verdik.

Sie sind vorübergehend hier, Parker.

Burada geçici olarak bulunuyorsun Parker.

Vielleicht ist es vorübergehend.

Ama geçici bir şey olabilir.

Click to see more example sentences