German-Turkish translations for vor Zeiten:

bir zaman · bir zamanlar · other translations

vor Zeiten bir zaman

Alles begann vor langer Zeit in einem weit entfernten Wohnheim-Zimmer.

Her şey uzun zaman önce, çok ama çok uzaklardaki bir yatakhanede başladı.

Vor langer Zeit luden unsere Feinde, die Gorgs, die Boovs zu einem Friedensgipfel ein.

Uzun zaman önce, düşmanımız Gorglar Bufları bir barış görüşmesine davet etti.

Nein, ich habe nur Etwas gelesen, das ich vor langer Zeit geschrieben habe.

Hayır ben de çok uzun zaman önce yazdığım bir şeyi okuyordum.

Click to see more example sentences
vor Zeiten bir zamanlar

Einmal, vor sehr langer Zeit lebte ein alter Mönch in einem orthodoxen Kloster.

Bir zamanlar, çok uzun yıllar önce. .bir Ortodoks manastırında yaşlı bir keşiş yaşarmış.

Vor langer Zeit lebten ein Mann, eine Frau und ein Kind.

Bir zamanlar bir adam, bir kadın ve bir çocuk yaşarmış.

Vor langer Zeit, war Mr. Scott mein Dienstjunge.

Bir zamanlar Bay Scott benim şahsi uşağımdı.