German-Turkish translations for voraus:

önde, önceden · ileride · other translations

voraus önde, önceden

Sie könnte uns einen Schritt voraus sein.

Bizden bir adım önde olabilir. Evet.

Immer einen Schritt voraus.

Danny hep bir adım önde.

Aber er ist uns einen Schritt voraus.

Ama o hep bizden bir adım önde.

Click to see more example sentences
voraus ileride

Immerhin denke ich voraus.

En azından ileriyi düşünüyorum.

Ein Drittel Kraft voraus, Ruder hart links, Alarmtauchen.

Üçte bir yol ileri, dümen tam sol, acil dalış derinliği.

Volle Kraft voraus, Sir.

Tam sürat ileriye efendim.

Click to see more example sentences