German-Turkish translations for vorher:

öncesinde, önceden, önce · daha önce · bundan önce · other translations

vorher öncesinde, önceden, önce

Aber vorher möchte ich Sie etwas fragen.

Ama önce size bir şey sormak istiyorum.

Vorher sollten Sie noch etwas wissen.

Ondan önce bilmen gereken bir şey var.

Ich muss vorher noch tausend Dinge erledigen.

Toplantıdan önce yapmam gereken binlerce şey var.

Click to see more example sentences
vorher daha önce

Ich hab ihn vorher nie gesehen.

Ben onu daha önce hiç görmemiştim.

Ich habe dich vorher noch nie zunähen müssen.

Ben daha önce seni dikiş vardı hiç.

Wir hatten vorher nie Probleme.

Daha önce hiç sorunumuz olmamıştı.

Click to see more example sentences
vorher bundan önce

Sie haben vorher noch nie Risanisch gesprochen?

Bu günden daha önce hiç Risan'ca konuşmadın mı?

Ich hätte vorher einen Hotdog essen sollen.

Bundan önce bir sosisli yemeliydim. Sosisli?

Ich hatte noch nie eine so ernsthafte Beziehung vorher.

Daha önce hiç bu kadar ciddi bir ilişkide bulunmamıştım.

Click to see more example sentences