German-Turkish translations for vorherig:

önceki · other translations

vorherig önceki

Yates' vorherige Opfer.

Yates'in önceki kurbanları.

Vorheriger Besitzer war Claypool Industries.

Önceki sahibi Claypool Endüstrileri'miş.

Die vorherige Empfängerin.

Daha önceki Toplayıcı.