German-Turkish translations for vorkommen:

olmak · tekrar · other translations

vorkommen olmak

Es wird nie wieder vorkommen.

Bu bir daha asla olmayacak.

Das ist noch nie vorgekommen, Herr Carnegie.

Daha önce hiç olmamıştı Bay Carnegie.

Ich verspreche ich verspreche, das wird nie wieder vorkommen.

Sana söz veriyorum Böyle bir şey bir daha asla olmayacak.

Click to see more example sentences
vorkommen tekrar

Das war dumm und gefährlich und wird nicht wieder vorkommen.

Tehlikeli ve aptalca bir hareketti ve tekrar olmayacak.

Tut mir leid, Dr. Fisher, es wird nicht wieder vorkommen.

Özür dilerim Doktor Fisher. Bu Bu tekrar olmayacak.