German-Turkish translations for vorziehen:

tercih · seçmek · tercih etmek · yeğlemek · other translations

vorziehen tercih

Ich würde immer eine echte Freundin einem Fake-Date vorziehen.

Gerçek bir arkadaşı yalancıktan bir eşe tercih ederim.

Ich würde Letzteres vorziehen. Viel Glück!

Ben olsam, mahkemeyi tercih ederdim.

Aber du würdest mich Lester vorziehen, stimmts?

Ama beni Lester'a tercih ederdin,değil mi?

Click to see more example sentences
vorziehen seçmek

Bis du eine andere Frau ihr vorgezogen hast.

Onun yerine başka bir kadını seçene kadar.

Du hast ihn mir vorgezogen, Tess.

Benim yerime onu seçti Tess.

Weil sie mich vorzieht?

Çünkü kız beni seçti.

Click to see more example sentences
vorziehen tercih etmek

Du hast ein warmes Bett einer Freundin vorgezogen.

Bir dost yerine sıcak bir yatağı tercih ettin.

Und du hast ihn mir vorgezogen.

Sen de onları bana tercih ettin.

Er hat dich mir immer vorgezogen.

Hep seni bana tercih etmiştir.

Click to see more example sentences
vorziehen yeğlemek

Ich würde eine Zigarette vorziehen.

Ben sigara içmeyi yeğlerim.