German-Turkish translations for während:

-ken · sırasında · da · boyunca · esnasında · süresince · Halbuki · iken · other translations

während -ken

Deutscher Schäfer aktiviert Tennisball-Kanone, "während fettes Kind Energydrink schlürft.

Tombul Çocuk Enerji İçeceğini Yudumlarken Alman Kurdu Tenis Topu Fırlatıcısını Çalıştırıyor.

Nein, etwas ist während der Operation passiert.

Hayır, ameliyat sırasında bazı şeyler oldu.

Major-League-Baseball hat die Dodgers während einer hässlichen Scheidung übernommen.

Major League Baseball, Dodgers takımını çirkin bir buluşmayla aldı.

Click to see more example sentences
während sırasında

Angeblich wurde während dieser Konferenz eine biologische Waffe gestohlen.

Söylentiye göre bir biyolojik silah bu konferans sırasında çalınmış.

Anscheinend wurde Mr. Gomez ermordet während der Entführung Ihres Ehemannes.

Görünüşe göre, Bay Gomez kocanızın kaçırılması sırasında öldürülmüş.

Während der Prohibition.

İçki yasağı sırasında.

Click to see more example sentences
während da

Oder hat er, während er dich geknallt hat, an Popeyes Unterarme gedacht?

Ya da seni becerirken güçlü bir denizcinin güçlü kollarını hayal etmiştir.

Oder jemanden, der während des Tages viel Zeit hier verbringt?

Ya da gün boyunca burada vakit geçiren birilerini?

Oder zumindest seine Schlägerbande, während des sogenannten Bierkeller Putsch in München.

Ya da en azından onun çetesi, şu Münih'deki Birahane Darbesi sırasında.

Click to see more example sentences
während boyunca

Während der ganzen Beziehung?

Bütün bir ilişki boyunca mı?

Ich war sehr geduldig, verständnisvoll und sogar hilfreich während deines kleinen Experiments.

Küçük deneyin boyunca çok anlayışlı ve sabırlı davrandım ve hatta yardımcı oldum.

Oder jemanden, der während des Tages viel Zeit hier verbringt?

Ya da gün boyunca burada vakit geçiren birilerini?

Click to see more example sentences
während esnasında

Sie stolperte während einer Flugsimulation.

Uçuş simülasyonu esnasında tökezleyiverdi.

Während unseres Ausbruchsversuchs ergab sich eine Veränderung im Bewegungsmuster des Schwarms.

Efendim, kaçma girişimimiz esnasında kümedeki hareket deseninde anlık bir değişim kaydettim.

Gerüchten zufolge ist das Flugzeug, während eines Attentatsversuch verschwunden.

Söylentilere göre uçak suikast girişimi esnasında aniden kaybolmuş.

Click to see more example sentences
während süresince

Sie müssen während dieses Wandels stark sein.

Bu geçiş sürecinde güçlü olmanız gerek.

Während das ausgedürrte Los Angeles in quälender Hitze schmachtet,. .führen Drogenbarone Straßenkrieg.

Uyuşturucu çeteleri ile polis arasındaki sokak çatışmalarının şiddetle sürdüğü Los Angeles'dan sesleniyoruz.

Ja, wir korrespondierten während des ganzen Prozesses und für eine Weile danach.

Evet, dava süresince onunla yazıştık ve sonrasında da bir süre daha.

Click to see more example sentences
während Halbuki

Während Sam hier

Halbuki burada Sam

während iken

Kamen Siedler aus dem Nordbassin, während ich im Süden war?

Ben güneyde iken, hiç yerleşimci aldınız güneyden?