währt

Ein kreatives Leben währt zehn Jahre.

Sanatçıların yaratıcılık ömrü on yıldır.

Frauen kommen und gehen, Mr. Smee, aber das Leben eines Piraten währt ewig.

Kadınlar gelip geçicidir, Bay Smee. Ama bir korsanın hayatı sonsuza dek sürer.

Des Menschen Hoffnung währt ewiglich.

Umut insanları ebediyen korur.

Herr, Deine Huld währt ewig.

Tanrım, senin sonsuz merhametin var

Glaubst du, das Leben währt ewig?

Hayat sonsuza dek sürer mi sanıyorsun?

Die Ewigkeit währt lange, gewöhn dich dran.

Sonsuzluk çok uzun, alışsan iyi edersin.

Es ist keine Liebe und sie währt kürzer.

Bu aşk değil ve daha kısa sürüyor.

Aber ich wußte immer, meine Strafe währt nicht ewig.

Ama sonsuza dek ceza çekmeyeceğimi hep biliyordum.

Das Leben währt ewig.

Sonsuza kadar hayat var.

Ich denke, die Liebe währt ewig.

Bence aşk sonsuza kadar sürer.