German-Turkish translations for wachsen:

büyümek · büyüme · other translations

wachsen büyümek

Schau, wie er in ein paar Stunden wuchs.

Bak, birkaç saat içinde ne kadar büyüdü.

Trotzdem wachsen die Pflanzen, und Sie überlebten die Bertholdstrahlen.

Yine de bitkiler büyüdü, siz de berthold ışınlarında ayakta kaldınız.

Das optimistische Korn wuchs und wurde ein grosser Baum.

İyimser fide büyüdü ve kocaman bir ağaç oldu.

Click to see more example sentences
wachsen büyüme

Zwei Monate bis zur Paarung, ein Monat wachsen.

İki ay çiftleşmeleri için, bir ay büyümeleri için.

Haare und Fingernãgel wachsen weiter.

Saçlar ve tırnaklar büyümeye devam ediyor.