wachte

Jetzt haben wir eine gutausgeruhte Wache für heute Nacht

Demek bu gece için iyi dinlenmiş bir nöbetçi erimiz var.

Schick eine andere Wache aufs Dach!

Çatıya başka bir muhafız yolla!

Ich halte Wache.

Ben nöbet tutarım.

Siebter Bruder, Sechster Bruder, ihr haltet Wache.

Yedinci Kardeş, Altıncı Kardeş siz burayı koruyun.

Könnte meine Eintrittskarte zur Wache sein.

Bu, muhafızların arasına giriş biletim olabilir.

Warum Wache halten?

Niye nöbet tutuyoruz?

Wer hatte Wache?

Kim nöbet tutuyordu?

Limpy hier wird Wache stehen.

Şimdi, Aksak gözcülük yapacak.

Ich wachte mitten in der Nacht in Panik.

Ben bir panik içinde gecenin ortasında uyandım.

Wache eins, hier Charlie Smith.

Birim bir, ben Charlie Smith.