German-Turkish translations for wandeln:

dönüştürmek · değişmek, değiştirmek · other translations

wandeln dönüştürmek

Diese Spritze hat nur eine Funktion: Computerinformationen in biologische Sequenzen zu wandeln.

Bu cihazın tek bir işlevi var, bilgisayar verilerini biyolojik dizilere dönüştürmek.

wandeln değişmek, değiştirmek

Im fortwährenden Wandel des Steuerrechtes

Vergi hukukunun sürekli değişen ortamında