German-Turkish translations for wandern:

yürüyüş · dolaşmak · other translations

wandern yürüyüş

Ich denke, wir gehen wandern.

Sanırım biz yürüyüşe çıkacağız.

Nein, wir gehen wandern.

Yok, biz yürüyüşe çıkalım.

Wandern, etwas frische Luft schnappen, 'n paar Bier

Yürüyüş, biraz temiz hava almak, birkaç bira içmek. Ama hayır.

Click to see more example sentences
wandern dolaşmak

Kein Wandern. Punkt.

Dolaşmak yok, nokta.

Da armadiIIos also wanderten in der Wüste?

Armadillolar çölde de dolaştığı için mi?