German-Turkish translations for waschen:

yıkamak · yıkama · yıkmak · aklamak · temiz · other translations

waschen yıkamak

Geh jetzt Hände waschen.

Şimdi gidip ellerini yıka.

Zuerst alle Autos waschen, dann polieren.

Önce, tüm arabaları yıka, cilala.

Waschen."Reinigen,"nein." Säubern

Temizlemek,"hayır." Yıkamak

Click to see more example sentences
waschen yıkama

Aber das Waschen ist mehr als das, oder?

Ama yıkama bundan daha fazlası, değil mi?

Gibt es eine besondere Methode, Füße zu waschen?

Bu ayak yıkamanın özel bir tekniği var mı?

Und deine Hände zu waschen.

Bir de ellerini yıkamayı.

waschen yıkmak

Entweder entlarve ich gerade korporative Gier oder wasche meine Haare.

Ya toplu emperyalizmin maskesini düşürüyorum ya da saçımı yıkıyorum.

Ich wasche mich überall.

Ben her yerimi yıkıyorum.

waschen aklamak

Das ist ehrliches Geld, für Sie gewaschen.

Bu temiz para. Senin için akladım.

Nein, aber die nutzen Chick Planet als Fassade, um Geld zu waschen.

Hayır ama Piliç Gezegeni'ni para aklamak için paravan olarak kullanıyorlar.

waschen temiz

Das ist ehrliches Geld, für Sie gewaschen.

Bu temiz para. Senin için akladım.

Gewaschen und rasiert.

Temiz ve tıraşlı.