German-Turkish translations for weggehen:

gitmek · çıkmak · uzaklaşmak · ayrılmak · other translations

weggehen gitmek

Sie ist gestern früh weggegangen Ohne Erklärung

Dün sabah hiç açıklama yapmadan gitti.

Bis ich weggehe.

Ben gidene kadar.

Charlotte wollte schon immer weggehen.

Charlotte her zaman gitmek isterdi.

Click to see more example sentences
weggehen çıkmak

Sie ist weggegangen.

O dışarı çıkmıştı.

Ist Lucy allein weggegangen?

Lucy çıkarken yalnız mıydı?

Kannst du heute Abend weggehen?

Bu gece çıkabilir misin?

Click to see more example sentences
weggehen uzaklaşmak

Dann werden wir weit von hier weggehen.

O zaman buradan çok uzağa kaçarız.

Ja, ich werde weit, weit weggehen.

Evet, uzağa gideceğim. Çok uzağa

weggehen ayrılmak

Wann ist dein Bruder weggegangen?

Kardeşin ne zaman ayrıldı?