German-Turkish translations for welcher:

hangisi, hangi · ne · ki · nasıl · ki o · other translations

welcher hangisi, hangi

Verteilung. Welche Nachhaltigkeitsstrategien sind hier sinnvoll?

Burada hangi sürdürülebilirlik stratejileri mantıklı geliyor?

Für welche Stelle?

Hangi pozisyon için?

Welches andere Netz?

Hangi ağa bağlanacak?

Click to see more example sentences
welcher ne

Ich verstehe dich, aber welche Wahl haben wir schon?

Seni anlıyorum ama başka ne şansımız var ki?

Welche Sorte Probleme?

Ne tür sorunlara?

Welche Art der Befreiung wünschen Sie?

Ne tür bir aklanma istiyorsunuz?

Click to see more example sentences
welcher ki

Ich verstehe dich, aber welche Wahl haben wir schon?

Seni anlıyorum ama başka ne şansımız var ki?

Aber welche Wahl hatte ich?

Ama başka seçeneğim yoktu ki.

Drei hartverdiente Monate, welche böse Enden hätten können.

Üç zor kazanılmış ay, ki kötü sona erebilirdi.

Click to see more example sentences
welcher nasıl

Welche Beweise können Sie uns vorlegen?

Bize nasıl bir kanıt gösterebilirsin?

Für welche Art Königin hältst du dich?

Sen, nasıl bir kraliçe olduğunu sanıyorsun?

Welche Art Gewürzladen führst du?

Nasıl bir aktar işletiyorsun sen?

Click to see more example sentences
welcher ki o

Welch einfache Tat es ist, dein Genick zu brechen.

Boynunu kırmak o kadar basit bir şey ki.

Welcher ist das?

Hangisi ki o?