German-Turkish translations for werden:

-ılmak, -acak, -cak, -cek, -ecek, -ilmek · -il · olmak · etmek, edilmek · yapmak · ye · dönmek · almak · oluşmak · irade · other translations

werden -ılmak, -acak, -cak, -cek, -ecek, -ilmek

Alle Verteidigungs-Führungspersonen werden hier sein mindestens zwei Dutzend hochrangige Ziele.

Tüm Savunma Bakanları burada olacak. En az iki düzine değerli hedef olacak.

Natürlich werde ich dich immer

Tabii ki, ben her zaman seni

Ich werde für dich beten, Sohn.

Senin için dua edeceğim evlat.

Click to see more example sentences
werden -il

Alle Verteidigungs-Führungspersonen werden hier sein mindestens zwei Dutzend hochrangige Ziele.

Tüm Savunma Bakanları burada olacak. En az iki düzine değerli hedef olacak.

Natürlich werde ich dich immer

Tabii ki, ben her zaman seni

Ich werde für dich beten, Sohn.

Senin için dua edeceğim evlat.

Click to see more example sentences
werden olmak

Alle Verteidigungs-Führungspersonen werden hier sein mindestens zwei Dutzend hochrangige Ziele.

Tüm Savunma Bakanları burada olacak. En az iki düzine değerli hedef olacak.

Wird eine Flasche reichen?

Bir şişe yeterli olacak mı?

Wir werden bald mehr Zeug brauchen.

Yakında daha çok mala ihtiyacımız olacak.

Click to see more example sentences
werden etmek, edilmek

Aber keine Sorge! Ich verspreche, ich werde dich nach Hause bringen.

Ama merak etme, seni evine geri götüreceğime söz veriyorum.

Offenbar wurde ihr geliebter Aszendent zerstört.

Anlaşılan sevgili yükselticisi yok edilmiş.

'Genau wie Fürst Iblis versprach.' 'Unser Feind wurde ausgeliefert.'

Tam da Kont Iblis'in vaad ettiği gibi düşmanımız teslim edildi.

Click to see more example sentences
werden yapmak

Aber sie werden doch kooperieren, oder?

Ama işbirliği yapacaklar, değil mi?

Will, ich werde niemals

Will, ben asla yapamayacağım

Dr. Shephard. Sie wird Bewegungs und Erinnerungslücken haben wenn Sie

Dr. Shepherd, hareket yetisi var ve bunu yaparsanız hafızası

Click to see more example sentences
werden ye

Diese Katzen werden heute Abend ein romantisches Essen haben.

O kediler bu gece romantik bir akşam yemeği yiyecek.

Heute werden Sie vier Gerichte zubereiten.

Bugün, dört çeşit yemek yapacaksınız.

Affenfels wird von tödlichen Fressmonstern heimgesucht.

Swallow Falls'u ölümcül yemek canavarları basmış.

Click to see more example sentences
werden dönmek

Ich werde nie wieder dorthin zurückkehren.

Sen, ben ve Ben oraya asla dönmem.

Leela, du magst eine Lady Gaga-artige Ruhmhexe geworden sein, aber du hast diese Waisen aufgeheitert.

Leela, götü kalkmış Lady Gaga'ya dönmüş olabilirsin ama bu yetimleri sevindirmeyi biliyorsun.

Heute ist es eine milliardenschwere Industrie geworden.

Bugün, milyar dolarlık bir sektöre dönüşmüş durumda.

Click to see more example sentences
werden almak

Ich werde ihm immer noch ein Geschenk kaufen.

Ben yine de ona bir hediye alacağım.

Ich werde Minz-Schokoladenchip nehmen.

Naneli çikolata şekerlemesi alacağım.

Ich werde dafür bezahlt.

Bunun için para aldım.

Click to see more example sentences
werden oluşmak

Computer, wann wurde diese Datei erstellt?

Bilgisayar, bu dosya ne zaman oluşturulmuş?

Hier werden neue Sternsysteme geboren.

Yeni güneşsisteminin oluştuğu yerde.

Gemäß dem Wunsch von Mr. Ruskin wird Manny Leerman ein Medley seiner Lieblingslieder spielen.

Bay Ruskin'in arzusu uyarınca Manny Leerman Arthur'un en sevdiği şarkılardan oluşan bir potpuri seslendirecek.

Click to see more example sentences
werden irade

Magie wird von Willensstärke kontrolliert.

Büyü, irade gücüyle kontrol edilir.

Der Meister wird deine Willensstärke prüfen.

Üstat, senin irade gücünü sınayacak.