German-Turkish translations for wert:

değerli · değer · kıymet · fiyat · saygın · sevgili · other translations

wert değerli

Etwa sechs Millionen Dollar wert.

Yaklaşık altı milyon dolar değerinde.

Nichts ist von Wert.

Değerli hiçbir şey yok.

Es ist ein Vermögen wert.

Tam bir servet değerinde.

Click to see more example sentences
wert değer

Eine einzelne Strähne meines Haars ist Millionen wert.

Saçımın tek bir teli bile milyonlara değer.

Variablen kann man unmöglich einen rationalen Wert zuteilen.

Değişkenlere rasyonel bir değer yüklemek mümkün olmaz.

Er ist es wert.

O adam buna değer.

Click to see more example sentences
wert kıymet

Es gibt etwas, was ich auch anstrebe, das keinen greifbaren Wert hat, aber für mich kostbarer ist.

Ayrıca istediğim bir şey daha var, maddi bir değeri yok ama benim için daha kıymetli.

Dieser Teppich hingegen hat eineintensiv authentischeOrnamentierung und istvon unschätzbarem Wert.

Bu halımızda ise otantik desenler yoğunlukta olup çok kıymetli bir parçadır.

wert fiyat

EMTEL wurde zu einem Fünftel seines Werts an

Kârlı ENTEL şirketi, değerinin beşte biri bir fiyata,

wert saygın

Respekt, Ehre, Loyalität, alteingebrachte Werte

Saygı, onur, sadakat, eski moda değerler

wert sevgili

Ja, werte Mutter, du hast keine Wahl.

Evet sevgili anne. Başka seçeneğin yok.