German-Turkish translations for wohlauf:

sağlıklı · other translations

wohlauf sağlıklı

Der internationale Medienstar Simone ist lebendig und wohlauf.

Uluslararası medya yıldızı Simone hayatta ve sağlıklı.

Gut zu sehen, dass Sie wohlauf sind, Mr. Bakshi.

Sizi sağlıklı bir şekilde görmek güzel Bay Bakshi.