German-Turkish translations for womit:

ne ile · other translations

womit ne ile

Ich sehe nichts. Womit hat er dich geschlagen?

Hiç bir şey görmüyorum sana ne ile vurdu?

Wer ihn womit und wo getötet hat.

Kim, nerede ve ne ile öldürdü?