German-Turkish translations for zart:

narin · yumuşak · hassas · nazik · duygulu · sevecen · other translations

zart narin

Etwas Zartes, wie wie eine Rose oder wie einen Kolibri.

Narin bir şey olmalı. Bir gül mesela, ya da bir sinekkuşu.

Er ist eine zarte Blume.

O narin bir çiçektir.

Trüffeln machen Tauben-Gerichte perfekt, weil sie den zarten Geschmack der Taube

Trüf mantarı güvercinin yanına servis için idealdir çünkü güvercinin narin lezzeti

Click to see more example sentences
zart yumuşak

Zarte, fleischige, nahrhafte Leckerli.

Yumuşak, etli, doyurucu besin topakları

Vielleicht nicht ganz so zart.

Belki senin kadar yumuşak değil.

Man muss zart und attraktiv sein.

İnsan yumuşak ve çekici olmalı.

Click to see more example sentences
zart hassas

Oh, sie ist romantisch, segne ihr zartes Herz.

O bir romantik, Tanrı hassas kalbini korusun.

Zart und frisch kerngesund

Hassas ve taze, hantal değil.

Liebe ist eine zarte Flamme.

Aşk. Hassas bir alev gibidir.

zart nazik

Dr. Sheldrake sagt, ich hätte zartes Zahnfleisch.

Dr. Sheldrake çok nazik diş etlerim olduğunu söyledi.

Weich und zart.

Yumuşak ve nazik.

zart duygulu

Du bist emotional zart besaitet.

Sen duygusal olarak hassassın.

zart sevecen

Sie ist so zart und zerbrechlich. Sie liebt dich so.

Çok kırılgan ve narin biri ve seni de çok seviyor.