German-Turkish translations for zeugen:

tanık · tanıklık etmek · other translations

zeugen tanık

Wir haben keine Spuren, keine Zeugen.

Elimizde bir iz veya bir tanık yok.

Lasst uns einen Bundes-Zeugen stehlen.

Gidip kendimize federal bir tanık çalalım.

Ich möchte Zeugen oder einen Kamera-Beweis.

Görgü tanığı ve kamera doğrulaması istiyorum.

Click to see more example sentences
zeugen tanıklık etmek

Euer Ehren, Aristophanes ist hier kein Zeuge.

Sayın Yargıç, burada Aristofanes tanıklık etmiyor.