German-Turkish translations for zielen:

hedeflemek · amaçlamak · nişan almak · hedef almak · other translations

zielen hedeflemek

Aber diese Ziele sind unwahrscheinlich.

Ama bu hedefler uygun görünmüyor.

PRIMÄRE ZIELE IDENTIFIZIERT

ÖNCELİKLİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Ein paar Spitzenkarren, leichte Ziele.

Birkaç pahalı araba, kolay hedefler.

Click to see more example sentences
zielen amaçlamak

Also habe ich ein höheres Ziel.

Benim daha büyük amaçlarım var.

zielen nişan almak

Ich ziele jetzt genau auf Ihre Leistengegend.

Şu an tam olarak kasıklarını nişan aldım.

zielen hedef almak

Sie könnten die Geiseln sichern und ein präzises Ziel auswählen.

Rehineleri güvene alır ve kesin bir hedef seçebilirler.