German-Turkish translations for zum einen:

bir kere · ilk önce · other translations

zum einen bir kere

Zum einen, warum "Margaret"?

Bir kere, neden Margaret yazdın?

zum einen ilk önce

Zum ersten Mal war Marcus vor einem Jahr hier.

Marcus buraya ilk kez bir yıl önce gelmişti.