German-Turkish translations for zumindest:

en az · en azından · hiç olmazsa · other translations

zumindest en az

Zumindest können wir uns jetzt gegenseitig nachvollziehen.

En azından şimdi hepimiz birbirimizi anlıyoruz.

Sie wird zumindest noch leben.

En azından hayatta kalacak.

Ich weiß, diese Schnitzeljagd ist irgendwie lahm, aber zumindest gibt es eine geöffnete Bar.

Hazine avının saçmalık olduğunu biliyorum ama en azından Cannery'de açık bar var.

Click to see more example sentences
zumindest en azından

Zumindest können wir uns jetzt gegenseitig nachvollziehen.

En azından şimdi hepimiz birbirimizi anlıyoruz.

Sie wird zumindest noch leben.

En azından hayatta kalacak.

Ich weiß, diese Schnitzeljagd ist irgendwie lahm, aber zumindest gibt es eine geöffnete Bar.

Hazine avının saçmalık olduğunu biliyorum ama en azından Cannery'de açık bar var.

Click to see more example sentences
zumindest hiç olmazsa

Das ist mein Job, zumindest ein Teil davon.

Bu, benim işim. Hiç olmazsa bir kısmı.