zurückgegeben

Ich wollte ihr etwas zurückgeben.

Onun için bir şeyler yapmak istedim.

Ich wollte sie hinterher zurückgeben

Ben de geri verecektim Biliyorum.

Alles kann zurückgegeben werden.

Her şeyi iade edebilirsiniz.

Habe Gott angefleht, dich zurückzugeben.

Tanrı'nın seni geri göndermesi için.

Ok, aber vorher möchtest du vielleicht noch Spyder Rudners Uhr zurückgeben.

Tamam, ama eğlenceden önce, Örümcek Rudner'ın saatini geri vermek isteyebilirsin.

Richard seinen Kompaß zurückgeben.

Richard'a pusulasını geri vermeye.

Weil wir denken, dass die Leute Ihnen X-Boxen geben und Sie ihnen Obstkuchen zurückgeben.

Çünkü sanıyoruz insanlar size x-box veriyor ve siz de onlara geri meyveli kek veriyorsunuz.

Vielleicht sollten Sie es zurückgeben.

Belki de onu bana geri vermelisin.

Mr. Thompson, ich entschuldige mich, aber ich muss das zurückgeben.

Bay Thompson, çok özür dilerim ama bunu iade etmeliyim.

Ich habe da etwas, das ich Ihnen zurückgeben will.

Sana geri vermek istediğim bir şey var.