German-Turkish translations for zwar:

evet · gerçi · her ne kadar · rağmen · other translations

zwar evet

Ich sagte zwar sieben.

Evet. Yedi tane dedim.

Es gibt da diesen großartigen Straßenzauberer, Vinculus, er lügt zwar

Evet. Vinculus isminde harika bir sokak büyücüsü var. On parmağında on marifet.

Ist zwar ein Klischee, aber es stimmt.

Evet biraz klişe olacak ama bu doğru

Click to see more example sentences
zwar gerçi

Ich überziehe zwar immer meine Handy-Freiminuten, aber

Gerçi cep telefonu dakikalarımı hep aşıyorum ama

Das ist zwar ideologisch fragwürdig aber im konkreten Fall sicher das beste für das Kind.

Gerçi ideolojik olarak sorgulanabilir ama somut durumda çocuk için en iyisi bu.

Danach werden Sie zwar erst mal hinten im Gefangenentrakt aufgenommen, aber

Ardından gerçi önce arka tarafa, tutulular bölmesine alınacaksınız, ama

Click to see more example sentences
zwar her ne kadar

Chief Dooley ist zwar ein guter Mann, aber auch ziemlich beschäftigt, oder?

Şef Dooley her ne kadar iyi bir adam da olsa oldukça meşgul biri, değil mi?

zwar rağmen

Und der Inhalt wäre zwar indifferent, aber klar.

Ve içerik daha nötür ama buna rağmen duyulur olacak