German-Turkish translations for zwei:

ikili, iki · other translations

zwei ikili, iki

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Wir suchen nach zwei kleinen Mädchen, verstanden?

Biz iki tane küçük kızı arıyoruz, hatırladın mı?

Ich möchte zwei Dinge sagen.

Size iki şey söylemek istiyorum.

Click to see more example sentences