German-Turkish translations for zwingen:

zorlamak · kalmak · other translations

zwingen zorlamak

Sein Metabolismus überkompensiert, zwingt sein Nervensystem zur Abschaltung.

Metabolizması aşırı tepki gösteriyor sinir sistemini kapatmaya zorluyor.

Du hast mich dazu gezwungen!

Beni buna sen zorladın.

Er zwang mich dazu.

Beni buna o zorladı.

Click to see more example sentences
zwingen kalmak

Wenn Nunally da war, stand Mr. Crawford unter Zwang.

Eğer Nunally oradaysa, Bay Crawford etki altında kalmıştır.

Thomas Crown ist gezwungen, etwas zu verkaufen.

Thomas Crown birşey satmak zorunda kaldı.